ET PROMO COMPANY

Jesteśmy ekspertami w profesjonalnym pakowaniu żywności i artykułów przemysłowych.

2000

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku, usługami pakowania i konfekcjonowania właściciel firmy, Pani Ewa Tomczak, osoba z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, znająca rynek europejski, zapełniła niszę jaka powstała na rynku polskim. Firma mieściła się na ulicy Dowborczyków 18, wynajmując magazyn o powierzchni 400 m2 i zatrudniając około 22 osób. Firma zaczęła od współpracy z międzynarodową marką Gillette, od prostych usług etykietowania produktów.

2002

Ilość pracowników produkcyjnych wzrosła do 30 na każdej zmianie, co skutkowało powiększeniem powierzchni produkcyjnych i przeniesieniem firmy na ul. Lodową 101 w Łodzi. Nowy zmodernizowany magazyn był budynkiem 3 kondygnacyjnym, ogrodzonym i chronionym. Pozwoliło to na rozszerzenie działalności o projektowanie i produkcję opakowań z tworzyw sztucznych oraz doposażenie parku maszynowego o maszyny firmy Pex i Illig. Doświadczenie firmy skutkowało nowymi zleceniami, bardziej skomplikowanych i rozbudowanych usług pakowania – tzw. usług co-packingu. Z roku na rok zatrudnienie i obroty firmy wzrastały dwukrotnie.

2004-2006

W związku z rozwojem, firma zakupiła własne magazyny o powierzchni 1200 m2 w Łodzi na ul. Starorudzkiej 10/12. W międzyczasie rozwinięto współpracę z firmą Gillette, dla której realizowano już większość promocji na rynek Polski oraz Europy Południowo - Wschodniej. Dzięki dobrej pozycji firmy na rynku konfekcjonowania, pozyskano nowych Klientów, do których należała między innymi Pollena Ewa, Rossman – markety drogeryjne, Leaf International i wiele innych. W tym czasie, główny odbiorca naszych usług, firma Gillette został zakupiony przez Procter&Gamble. Firma stanęła przed ogromną szansą i postanawiła podjąć trud zmian by stać się Kontraktowym Dostawcą usług pakowania dla firmy Procter&Gamble. W tym celu zakupiła nowy obiekt przy ul. Nowe Sady 19 i dostosowała strukturę oraz model działalności firmy do wymagań Procter&Gamble. Budynek był podzielony na magazyn wysokiego składowania o pojemności 1100 europalet, produkcję oraz biura i pomieszczenia socjalne. Całość monitorowana i chroniona. Wszystkie operacje magazynowe i produkcyjne były obsługiwane przez system komputerowy CDN-XL firmy Comarch dostosowany do modelu działalności firmy E.T. Ewa Tomczak i do potrzeb naszych Klientów. Firma zdecydowała się również na rozwój wymagających procesów pakowania produktów spożywczych dla firmy Leaf International. W związku z tym dostosowano budynek i organizację firmy do wymagań systemu HACCP oraz rozpoczęto proces wdrażania wymagań standardu ISO 22000 w celu jego certyfikacji.

2006-2007

Dzięki pozytywnym wynikom audytów Procter&Gamble zostaliśmy oficjalnym Kontraktorem Klienta. W czerwcu 2007 roku firma pomyślnie przeszła audyt certyfikujący na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000 i planowała dalszy rozwój pakowania produktów spożywczych.

2008-2010

Rozwój firmy wymusił przeniesienie konfekcjonowania produktów spożywczych do dostosowanego zgodnie z systemem HACCP obiektu na ul. Nowe Sady 19. Firma rozpoczęła proces doskonalenia organizacji, budynku między innymi w zakresie kontrolowanych warunków przechowywania i produkcji oraz parku maszynowego, by sprostać wymaganiom posiadanych standardów jakości oraz rosnącym wymaganiom rynku co potwierdził audyt nadzoru ISO 22000 oraz certyfikacja BRC Food. Nowy budynek i rosnący park maszynowy poszerzył wachlarz Klientów z sektora spożywczego i zwiększył 2-krotnie wolumen pakowanych produktów spożywczych.

2010-2012

Firma w dalszym ciągu doskonaliła proces produkcji. Dzięki funduszom unijnym zdobyła środki na wdrożenie nowych linii technologicznych do pakowania otwartych produktów spożywczych o niskich gramaturach. Nabyła automatyczne wagi wielogłowicowe oraz detektory metalu, niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznej produkcji spożywczej. Został wdrożony system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego (dla znaku e) zaakceptowany przez Okręgowy Urząd Miar i Wag w Łodzi. Firma zdobyła również środki unijne na zakup nowego sprzętu komputerowego, serwerów, drukarek oraz systemu informatycznego klasy ERP, w celu unowocześnienia i zautomatyzowania procesów produkcyjnych i obiegu dokumentów w firmie. Firma rozpoczęła również pracę z produktami marki Lego, co wymagało pozytywnego przejścia audytu etycznego.

2012-2014

Głównym celem firmy stało się wdrożenie Platformy Intense oraz optymalizacja procesu produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów stałych. Miało to na celu zwiększenie wydajności produkcji (przy zachowaniu standardów pracy przyjaznych dla pracownika i środowiska), zapewnienie rozwoju, doskonalenie kadry pracowniczej oraz parku maszynowego. Firma w dalszym ciągu pozyskiwała nowych Klientów oraz zajęła się przebudową budynku, by zapewnić w pełni „bezkolizyjny” proces konfekcjonowania produktów spożywczych i przemysłowych. Zaawansowany, elastyczny i konfigurowalny system informatyczny Intense Workflow zintegrował system ERP oraz Optima, produkcję, logistykę, utrzymanie ruchu i kontrolę jakości. Dodatkowo umożliwił precyzyjne raportowanie i zarządzanie obiegiem dokumentów.

2015-2017

Dostosowanie Budynku B do przepisów prawa budowalnego oraz potrzeb organizacji. Rozbudowa – hala produkcyjna i magazyn wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą. Pozyskanie Klienta strategicznego dla procesu konfekcjonowania produktów przemysłowych. Firma przeszła audyt zgodnie z procedurą standardu etycznego Smeta 2P (SEDEX).

2018-2020

Wykonano przebudowę części produkcyjno-magazynowej budynku A polegającą na budowie pomieszczenia przeznaczonego do procesu konfekcjonowania produktów spożywczych w warunkach podwyższonej higieny. Wyposażono pomieszczenie w niezbędną infrastrukturę, w tym linię pakującą IRTA pozwalającą na automatyczny system pakowania produktów spożywczych typu PillowBag oraz DuoBag.

2020-2021

Dostosowanie wewnętrznej dokumentacji do nowego wydania Normy ISO 22000:2018 oraz wdrożenie Normy ISO:9001:2015, co pozwala zwiększyć zaufanie u obecnych i potencjalnych: Klientów, Kontrahentów jak i partnerów biznesowych. Dodatkowe korzyści to poprawa kontaktu z innymi organizacjami oraz szybsze i trafniejsze reagowanie na potrzeby rynku. Dzięki przejrzyście sformułowanym procedurom wykonywania działań i związanymi z nimi instrukcjami firma jest w stanie zagwarantować i utrzymywać na stałym poziomie ład organizacyjny. Firma zyskała również w ten sposób skuteczniejszą diagnostykę i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem.

2022

Rozbudowa budynku biurowego firmy celem poprawy jakości pracy kadry administracyjnej oraz podniesienia jakości zaplecza socjalnego wszystkich pracowników organizacji.