Polityka Jakości Organizacja - Cytat
Polityka Jakości Polityka Jakości Polityka Jakości

Celem firmy “E.T. Ewa Tomczak jest osiągnięcie zysku oraz satysfakcji Klienta poprzez świadczenie wysokiej jakości usłu konfekcjonowania produktów przemysłowych i spożywczych, zapewniając przy tym wysoki standard oferowanych usług i bezpieczeństwo zdrowotne produktów.
Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia w konfekcjonowaniu, z doskonaloną infrastrukturą, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz młodym dynamicznie rozwijającym się zespołem, umacniamy pozycję firmy na rynku krajowym i zagranicznym jako wiarygodnego i pewnego kooperanta.

Cele realizujemy poprzez:
1. Utrzymanie i doskonalenie System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 22000: 2006 oraz standardu BRC.
2. Utrzymywanie i doskonalenie Systemu Poprawy Jakości zgodnie z wymaganiami wobec produktów spoźywczych stawiane przez zasady systemu HACCP, GMP/GHP i przepisami prawa.
3. Monitorowanie zadowolenia Klientów.

4. Wybór najlepszych dostawców produktów i usług.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konfekcjonowanym produktom spożywczym.
6. Dążenie do poprawy standardów technologicznych, higieny produkcji i higieny pracowników.
7. Doskonalenie standardu technicznego zakładu.
8. Systematyczne szkolenie i motywowanie personelu.
9. Zapewnienie środków do realizacji zaplanowanych działań.

W stosunku do zainteresowanych stron stosujemy politykę etyki biznesowej. W imieniu całej załogi i własnym deklaruję znajomość polityki jakości oraz realizację celów z niej wynikających, doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 22000: 2006, standardu BRC; doskonalenie I rozwój Systemu Poprawy Jakości , a także przepisów prawa, oraz cykliczne przeglądy systemu celem stałej poprawy.