ET PROMO COMPANY

Jesteśmy ekspertami w profesjonalnym pakowaniu żywności i artykułów przemysłowych.

POLITYKA JAKOŚCI ET PROMO

Nadrzędnym celem Polityki Jakości w Firmie E.T. Ewa Tomczak jest spełnienie obecnych oraz przyszłych wymagań i oczekiwań Klientów, świadczenie wysokiej jakości usług konfekcjonowania produktów przemysłowych i spożywczych, zapewniając przy tym ich autentyczność i bezpieczeństwo zdrowotne, zgodnie z zasadami Normy ISO 9001 oraz Standardu BRC Food, przepisami prawa oraz z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, norm społecznych i dobrych obyczajów w biznesie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży co-packingu, dynamicznie rozwijającemu się zespołowi, ciągłemu doskonaleniu infrastruktury i parku maszynowego, umacniamy pozycję Firmy na rynku krajowym i zagranicznym jako wiarygodnego i pewnego kooperanta.

CELE REALIZUJEMY POPRZEZ

1.Utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001, Standardu BRC Food oraz podnoszenie świadomości, kwalifikacji i umiejętności pracowników poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne.
2. Spełnianie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz wytycznymi jednostek zewnętrznych, w tym procedury SMETA organizacji SEDEX oraz wymaganiami wewnętrznymi, między innymi Polityki Etyki Biznesu.
3. Utrzymanie wysokiego poziomu zaufania Klientów poprzez ciągły monitoring stopnia zadowolenia.
4. Wybór najlepszych dostawców produktów i usług oraz ich regularna ocena.

5. Poszanowanie zasad ochrony środowiska naturalnego, z uwzględnieniem polityki odzysku odpadów i pełnym wykorzystaniem surowca w procesach, zgodnie z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami firmy, w tym Systemem Zarządzania wraz z Polityką Środowiskową.
6. Utrzymanie wysokiego standardu technicznego zakładu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, zdrowia i warunków higieniczno-socjalnych, w oparciu o Politykę BHP i Zdrowia.
7. Rozwój infrastruktury i parku maszynowego poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz regularne inwestycje.
8. Zapewnienie zasobów do realiacji bieżących i zaplanowanych działań.

GWARANCJA JAKOŚCI

Gwarancją realizacji naszej Polityki Jakości jest dbałość o Kulturę Bezpieczeństwa Żywności i powszechna świadomość wśród pracowników naszego przedsiębiorstwa, że każdy z nas odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług i tylko ciągłe, efektywne i skuteczne doskonalenie otwiera drogę do dalszego rozwoju oraz umożliwia utrzymanie wysokiej jakości konfekcjonowanych wyrobów. W imieniu całej załogi i własnym deklaruję znajomość Polityki Jakości oraz realizację celów z niej wynikających, doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania, cykliczne przeglądy systemu celem stałej poprawy oraz dostępność niniejszej Polityki dla wszystkich zainteresowanych stron.