Organizacja Organizacja - Cytat
Organizacja - Diagram

Schemat procesu realizacji produkcji w firmie ET Ewa Tomczak