ET Production 02 ET Production 03 ET Production 04 ET Production 05

Pakujemy produkty
spożywcze oraz przemysłowe

Poznaj nas przez Facebook

Precyzyjne pakowanie, niezawodne rezultaty
jesteśmy ekspertami od pakowania kontraktowego

MISJA

Misją firmy E.T. Ewa Tomczak jest dostarczanie wysokiej jakości, kompleksowych usług co-packingu w myśl zasady ”od projektu do produktu” z uwzględnieniem i poszanowaniem zasobów niezbędnych do realizacji.

WIZJA

Firma E.T. Ewa Tomczak to nowoczesna firma z tradycjami, stosująca rozwiązania technologiczne na światowym poziomie, inwestująca w wiedzę i nowe rozwiązania przy optymalnym wykorzystaniu zasobów i poszanowaniem środowiska naturalnego. Firma posiada kompetentną i doświadczoną załogę, której zaangażowanie wspiera rozwój techniczny zakładu.

CELE STRATEGICZNE

1. Wzrost rentowności poprzez optymalne wykorzystanie wiedzy i zasobów organizacji.
2. Bycie liderem w swojej branży poprzez oferowanie kompleksowych usług.
3. Poszerzanie oferty przez inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i techniczne.
4. Rozwój organizacji poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji.
5. Inwestowanie w kształtowanie wysokiej kultury organizacji.