Posiadamy certyfikaty
bezpieczeństwa żywności

Wdrożyliśmy globalne certyfikaty bezpeczeństwa żywności, w celu usprawnienia systemów zarządzania czystością produkcji.

ET ISO 22000 Certyfikat Logo ET IFS Certyfikat Logo ET BRC Food Certyfikat Logo

ISO 22000

Certyfikat

IFS Food

Certyfikat

BRC Food

Certyfikat

ET POLITYKA JAKOŚCI

Celem ET Promo jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa produkcji.

W firmie ET Promo podczas realizacji produkcji gwarantujemy wysoki standard oferowanych usług oraz zapewniamy bezpieczeństwo sanitarne wytwarzanych produktów. Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia wraz z stale rozwijającą się infrastrukturą firmy i nowoczesnym parkiem maszynowym, umacniamy pozycję lidera w usługach copackingu produktów na rynku krajowym i zagranicznym. Stosujemy politykę etyki biznesowej w stosunku do zainteresowanych stron.

Zarząd oraz cały zespół pracowników ET deklaruję znajomość polityki jakości oraz realizację wyznaczonych celów, czyli doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z normą ISO 22000:2006 oraz normą BRC i IFS. Stosujemy się do wymagań systemowych dotyczących doskonalenia i rozwoju oraz poprawy jakości, a także do wymagań narzuconych przez przepisy prawa i okresowe przeglądy systemowe, które prowadzą do ciągłego doskonalenia naszych usług.